Barion Pixel Szívőrangyal

AZ EGÉSZ VILÁG MAGYAR LAKOSSÁGÁRA KITERJESZTETT EGÉSZSÉG-ŐR-ANGYAL PROGRAM.

Életmentő egészségügyi informatikai konzultációs és telefonos riasztásos rendszer:

"…Azért, hogy tovább és egészségesebben éljünk mi és  családtagjaink, barátaink, munkatársaink , embertársaink...legyenek Ők itthon ,vagy a világ bármely országában."

Számítunk aktív együttműködésére és támogatására a program mielőbbi teljes megvalósítása érdekében az itthon és a világ bármely országában élő, ott tartózkodó, munkát vállaló embertársaink életkilátásának, egészségi állapotának javításáért .

Az Egészség-Őr-Angyal Program, az Egészségügyi Informatikai Konzultációs és Telefonos Riasztásos Rendszer bemutatása:

A FEJLESZTÉS ELŐZMÉNYE :
Dr. Zsonda László belgyógyász-pathológus szakorvos, sürgősségi orvos, főorvos vagyok, a rendszer kifejlesztője.

Szakmai Önéletrajz:

1952-ben születtem Debrecenben. A Debreceni Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán végeztem 1976-ban.

Ezt követően folyamatosan a nyíregyházi Jósa András Megyei Kórházban dolgoztam, 1976-tól 1982-ig pathológusként, 1982-tõl 1993-ig az I. Belgyógyászati Osztály Kardiológiai profilú Intenzív Részlegén, majd 1993-tól folyamatosan a Megyei Kórház Sürgősségi Betegellátó Osztályán 2017 decemberéig.

Jelenleg, mint nyugdíjas orvos sürgősségi osztályon, szakrendelésén és központi orvosi ügyeleteken is tevékenyen dolgozom, irányítom az általam kifejlesztett informatikai rendszer egész világra történő kiépítését.

Szakmai érdeklődési területem a mindennapi gyógyító munkán túl a területi betegellátást, lakossági szűrést, életmentést, az intézmények közötti azonnali szakmai konzultációt, a sürgősségi betegellátást , a telefonos riasztást és a gyógyszer automata hálózat kiépítését biztosító informatikai rendszerek kifejlesztése és Magyarországon történő teljes kiépítése.

A területi , a sürgősségi és intenzív betegellátással, a telemedicina alkalmazásával kapcsolatos témakörökben több alkalommal voltam az Egyesült Államokban tanulmányi úton, mint ösztöndíjas.

Pathológusként, belgyógyászati, kardiológiai profilú intenzivesként, majd sürgősségi orvosként leginkább az a szakmai kérdés foglalkoztatott, hogy hogyan lehet mérsékelni a területi és intézményi idő előtti, elkerülhető halálozás mértékét, milyen eszközökkel lehet kórházi szintűre emelni a mindennapi területi és sürgősségi betegellátást.

Hogyan lehet elindítani az egész országra ,majd a világ minden részére kiterjedő, az ott élő ,ott tartózkodó, munkát vállaló magyarság részére is a preventív szemléletű medicinát, a lakossági szűrést ,megszervezni a kiszűrt betegek magas színvonalú kivizsgálását és gondozását. Kritikus helyzetekben hogyan lehet segíteni a rászorulókon a rosszullét helyszínének a pontosításában, segíteni, szervezni a mentést és a sürgősségi betegellátást.


Egyértelművé vált, hogy a fenti célok megvalósítását többek között egy korszerű, egészségügyi informatikai konzultációs és telefonos riasztó rendszer segítheti.

Ezzel az informatikai rendszerrel azonnal áthidalható a beteg , a Nemzetközi Konzultációs Központ és az ellátó egészségügyi intézmények közötti távolság.

Bárhol, már a helyszínen is, a legrövidebb időn belül, mindenki részére biztosítható a legmagasabb szintű szakmai ellátás, megszervezhető a legmegfelelőbb betegszállítási forma, mentés, biztosítható a kórházak szakmai bevonása a területi betegellátásba.Megoldható a lakossági egészségügyi szűrés, a kiszűrt betegek szakszerű gondozása,a rehabilitáció, automatákkal a legkisebb települések folyamatos gyógyszer ellátása is.

Megszüntethető a vidéken élő lakosság hátrányos helyzete az egészségügyi ellátás terén, esélyegyenlőség biztosítható a betegellátásban az egész ország területére,csökkenthető a hiányszakmák miatti ellátási hiányosság, az ellátásra várók várakozási ideje.Egészségügyi szakdolgozók bevonásával, távolból történő orvosi ellenőrzéssel megoldható az orvos nélküli települések egészségügyi ellátása.


Mindezek a fejlesztések elkészültek,az alkalmazásuk csak szándék kérdése.

Az egész országra, a határon túli magyar területekre és a világ bármely részére kiterjedő korszerű egységes egészségügyi informatikai konzultációs és telefonos riasztó rendszer mielőbbi kiépítésének szükségességét támasztották alá többek között a világszerte az utóbbi években bekövetkezett időjárási viszontagságok és katasztrófák (árvíz, belvíz, ciánszennyezés, hófúvás, gátszakadás, cünami , járványok, stb ).

Ennek a rendszernek az egész világra való mielőbbi kiépítését sürgeti még  a nemzetközi méretekben is elhatalmasodó terrorizmus (tömegkatasztrófák, légi és közlekedési balesetek, robbantások, biológiai fegyverek bevetése, a migrációval ,turizmussal vele járó esetleges járvány veszély -Zika  ,Ebola, H1N1 , Influenza fertőzés- , állat egészségügyi járványok -afrikai sertés pestis ,madárinfluenza ,bőr és szívférgesség járvány - stb.), illetve az ezeknek a következményeit elhárító egészségügyi intézkedések ,a mentés gyors és szakszerű megszervezésének az igénye.


A FEJLESZTÉS ALAPJÁT KÉPEZŐ MAGYARORSZÁGI ÉS NEMZETKÖZI MORBIDITÁSI ÉS MORTALITÁSI ADATOK:

A fejlesztés megkezdésének a legelején, egy 1993-ban megjelent Népegészségügyi Közlöny egyik közleményéből ismertté vált, hogy Magyarországon az idő előtti, elkerülhető többlethalálozás mértéke a környező, fejlettebb országokhoz képest a - vizsgálat évében - lényegesen nagyobb volt.

A közlemény szerint ha Magyarországon az egészségügyi ellátás színvonala a vizsgálat évében (1989-ban) elérte volna az osztrák ellátási szintet, akkor ebben az évben nem kellett volna meghalnia 14.980 férfinek, illetv/e 5468 nőnek.

Ez a vizsgálat évében több, mint 20.000 idő előtti, elkerülhető többlethalálozását jelentett Magyarországon. Vagyis ennyi embernek nem kellett volna meghalnia, ha az egészségügy az osztrák egészségügy színvonalán állt volna.

A vizsgálat évében a felmérésben résztvevő országok közül Magyarországon a legrövidebb a születéskor várható átlag élettartam. A Magyarországon élõ emberek átlagosan 7 évvel élnek kevesebb ideig, mint a fejlett országokban. Halákozási statisztikánk Európában a legrosszabb.

Az utóbbi években a szabadalmi világkiállításokon és több nemzetközi rendezvényen a Konzultációs Rendszer jelentős sikereket ért el. Több aranyérmet, nagydíjat és egyéb más elismerést kapott.

A Világon elsõk között sikerült megoldanunk repülõk utasteréből, illetve hajókról történő EKG-jel átadást az ott használatos telefonrendszerrel . Ezzel kapcsolatos technikai bevizsgálás  Londonban az Inmarsat központjában történt.

 

A szorosabb értelemben vett orvosszakmai fejlesztések mellet fontosnak tartottam az egészségügyi dolgozók  betegellátással kapcsolatos jogi ismeretanyagának a bővítését és a betegeknek az egészségügyi ellátásuk  alatti  jogainak és kötelességeinek az oktatását.Ezzel kapcsolatosa négy jegyzet készült el( polgári -,büntető-,közigazgatási- és betegjogi jegyzetek orvosok és egészségügyi dolgozók részére ) melyek elkészítésében főszerkesztőként vettem részt . Folyamatosan tartunk akkreditált egészségügyi jogi oktatásokat orvosok és szakdolgozók részére.