Barion Pixel Szívőrangyal

Rólunk írták

1998-09-01

Laboratóriumi programrendszer1998-as cikkek 1998.szeptember - Kelet-magyarországi Praxis Nyíregyházi orvosok sikere Szingapúrban Realitás égen, földön,vizen Új perspektívaként fogalmazódott meg a repülõgépek, a hajók utasainak és személyzetének speciális ellátása. Eddig elsõsorban telefonbeszélgetéseken keresztül történt a konzultáció szükség esetén, éígy kaptak tanácsot a hajókon vagy repülõkön tartózkodó utasok ellátáshoz. Az átalunk kifejlesztett MONA-SYSTEM EKG-konzultációs rendszer a hajókrólés repülõgépekrõl történõ jelátadás révén jól illeszkedik a meglévõ eddigi telefonos konzultációs lehetõséghez és nagy mértékben segíti a betegek diagnózisának pontosítását. A téma fontosságára való tekintettel az elõadás a plenáris ülésen került megtartásra. Az elõadás során bemutattuk a konzultációs rendszer fejlesztését a szárazföldi, vízi és légi terminálokról való EKG-továbbítás lehetõségét. A jelenlévõk érdeklõdéssel hallgatták a házi és üzemorvosi rendelõkben, a mentõautókban történõ alkalmazással szerzett több éves tapasztalat eredményeit. Biztató jövõt jósoltak a hajókon és repülõkön való felhasználásra. Az elõadás után többen érdeklõdtek a világ különbözõ részeirõl. Különösen jelentõsek voltak a mentéssel foglalkozó nemzetközi társaságok érdeklõdései. Megfogalmazódott az igény egy ázsiai-európai, ill. amerikai központ létesítésére, melyek az angol nyelvû folyamatos konzultáció lehetõségét biztosítanák. Természetesen akkor mûködik sikerrel egy ilyen konzultációs rendszer, ha megoldható a betegek helyszíni szakszerû ellátása, a szakszerû betegszállítás a gyógyintézetekig. Ezen a téren szükséges a megfelelõ mentõszervezetekkel és elsõsegélynyújtó rendszerekkel való szoros együttmûködés kiépítése. Az elõadással kapcsolatos vélemény az volt, hogy a telemetria lehetõségeinek felhasználásával irányított gyors, magas szintû, szakszerû területi betegellátással lehet javítani a szívbetegek helyszíni ellátásának színvonalát. Ennek a gondolatnak a keretében került bemutatásra a megyénkben és az országban egyaránt mûködõ EKG-fax konzultációs rendszer, mely fontos szerepet játszik a sürgõsségi betegellátásban. A konzultációs rendszer legfontosabb része az EKG-faxkészülék. Ennek segítségével lehet az EKG-felvételt rögzíteni. Az így elkészített felvételt a helyszínen is láthatóvá lehet tenni, és bárhová el lehet küldeni hálózati vagy rádiótelefonon keresztül, vagy a mûbolygórendszeren át. Ezáltal a világ bármely részérõl szakmai segítséget lehet kapni szükség esetén perceken belül. Nem szükséges drága központokat üzemeltetni, elegendõ egy postai faxkészülék vagy egy közönséges számítógép, amire érkeznek az EKG-felvételek. Az EKG-faxkészülék hordozható, könnyû, kezelése bárki általelsajátítható. A készülék csatlakoztatható a hálózati és a rádiótelefon-rendszerekhez egyaránt. A konzultáció az EKG átadást követõen szintén telefonon keresztül történik. A központból az írott formában kiértékelt EKG-kép a beküldõhelyre visszaküldhetõ. A mûbolygókon való alkalmazás lehetõvé teszi, hogy a legelszigeteltebb körülmények között élõ emberek mentésére is alkalmas legyen a rendszer. Így pl. egy hajón bekövetkezettt szívroham esetén képes a szaksegítséget a legrövidebb idõn belül a helyszínre irányítani. Dr. Zsonda László Dr. Németh József Sikeresen mutattuk be Szingapúrban a Nemzetközi Repülési és Ûrhajózási Konferencián az általunk kifejlesztett MONA-SYSTEM EKG-konzultációs rendszert. Az elõadást az állam köztársasági elnöke nyitotta meg. A megnyitóbeszédet követték a Nemzetközi Társaság vezetõ szakembereinek elõadásai. Ennek keretében mutatták be a repülés és az ûrhajózás történetében elért újabb szakmai eredményeket. Itt emelnénk ki azokat a speciális orvosi vizsgálatokat, amelyek a pilóták és ûrhajósok alkalmassági vizsgálatai között szerepelnek. Az EKG-kép továbbítására képes az egész világot behálózó mûbolygórendszer. Ezt a rendszert használják többek között a hajók, a repülõgépek is, és a speciális földi vagy víziobjektumok. Az elszigetelt körülmények között élõ emberek mentése oldható meg a telemetria segítségével. Az eddigi gyakorlat szerint jól bevált az EKG-konzultációs rendszer. Számos esetben életet menthet. Egy 65 éves férfi esett össze Máairpócson közterületen. Az átadott EKG harmadfokú AV blockot igazolt. A helyszínre küldött megfelelõ mentõegység intracavitalis elektróda felgvezetésével, pacemaker-kezelés alkalmazásával életben tudta tartani a beteget, és késõbb sor kerülhetett a végleges pacemaker-beültetésre is. Számtalan alkalommal segített a konzultációs rendszer a mellkasi panaszok differenciáldiagnosztikájában. Így pl. az atipusos fájdalmak mögött az alábbi esetben egyértelmûen bizonyítható volt a szívinfarktus. Az EKG-konzultációs rendszer akkor fogja betölteni a feladatát, ha szinte minden házi- és üzemorvosi rendelõben, szociális otthonban, eü. létesítményben alkalmazzák.Segítségével kórházi szintû szakmai ellátás lesz biztosítható a területi betegellátásban, folyamatosan megoldható a szakmai továbbképzés.